Select Page

O ρόλος της συμπόνιας στο εργασιακό περιβάλλον

Τον τελευταίο χρόνο, έχω συμμετάσχει σε τουλάχιστον 100 συνεντεύξεις υποψηφίων εργαζομένων για την εταιρία μας. Δύο ήταν οι κυρίαρχοι λόγοι που ήθελαν να αποχωρίσουν κάποιοι από τους υποψηφίους από τον οργανισμό που ήταν και να εργαστούν σε κάποιον άλλον:

 • Άσχημο εργασιακό – μη αλληλέγγυο εργασιακό περιβάλλον
 • Κακή και Προσβλητική Ηγεσία

Η εφαρμογή της ανθρωπιστικής προσέγγισης είναι κάτι που χαρακτηρίζει τον οργανισμό μας για αυτό και επέλεξα να γράψω για μια Αξία και Ποιότητα που θεωρούμε ότι είναι και θα πρέπει να είναι Κυρίαρχη σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς τον 21ο αιώνα.

Την ποιότητα της Συμπόνιας και της Καλοσύνης στο Εργασιακό Περιβάλλον.

Καλή Ανάγνωση.

—————–

Για πάρα πολύ καιρό η συμπόνια στον χώρο εργασίας έχει εκληφθεί ως ιδεαλιστική έννοια – όμως σήμερα κάθε άλλο παρά ιδεαλιστική έννοια είναι γιατί πρέπει να είναι η νέα πραγματικότητα.

 

«Η συμπόνια σε έναν οργανισμό υπάρχει όταν τα άτομα του οργανισμού παρατηρούν συλλογικά, αισθάνονται και ανταποκρίνονται στις καταστάσεις που βιώνουν τα μέλη αυτού του οργανισμού – με λίγα λόγια, έχουν εκπαιδευμένη την δεξιότητα της ενσυναίσθησης και την ποιότητα του «μπαίνω και περπατώ με τα παπούτσια του άλλου».

 

Η συμπόνια στον χώρο εργασίας –  αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία στο σύνολό της – έχει αυξηθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό. Το ξέσπασμα του κορονοϊού απαίτησε να επιδείξουμε μεγαλύτερη καλοσύνη και ενσυναίσθηση προς τους συναδέλφους, είτε αυτοί εργάζονται εντός του οργανισμού είτε εργάζονται από το σπίτι. Το να δείχνουμε συμπόνια και ενσυναίσθηση είναι ζωτικής σημασίας για να παραμείνουμε συνδεδεμένοι, ψυχικά υγιείς και παραγωγικοί, ενώ παλεύουμε μέσα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην εργασία και πέρα από αυτήν.

Η συμπόνια είναι σημαντική για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε μορφής βίας στον χώρο εργασίας. Η δημιουργία ενός εργασιακού πολιτισμού χωρίς βία και αποκλεισμούς συνάδει με τη σύνδεση με τους συναδέλφους -συνανθρώπους μας σε βαθύτερο επίπεδο, με την ενεργητική ακρόαση των αναγκών τους και την κατανόηση τους.

Η συμπόνια είναι το θεμέλιο του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης μέσα στις επιχειρήσεις, τοποθετώντας σωστά τους ανθρώπους μπροστά και στο κέντρο. Η συμπόνια εκφράζεται με:

 • την ανταπόκριση στις δυσκολίες και τις προκλήσεις που περνά ένας συνάδελφός μας μέσω θετικής – ενεργητικής δράσης, της προσωπικής προσφοράς υποστήριξης και βοήθειας (αν είναι δυνατόν),
 • το ενεργητικό και ειλικρινές ενδιαφέρον και
 • την εφαρμογή υψηλής διαπροσωπικής δεξιότητας αλλά και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Όλοι για έναν και Ένας για όλους. Αυτό είναι το σύνθημα της Συμπόνιας, που αν μη το άλλο, είναι από μόνο του ενθαρρυντικό.

Η συμπόνια και η συμπονετική ηγεσία έχουν πολλά οφέλη για τα άτομα και τους οργανισμούς. Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από τη συμπόνια στον χώρο εργασίας βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα, σε μια εποχή που δεν ήταν ποτέ πιο ζωτικής σημασίας.

 

Η συμπόνια μέσα στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων

Η συμπόνια ορίζεται ως «η ενσυναισθηματική αντίδραση ενός ατόμου στον πόνο, στις δυσκολίες και στις προκλήσεις ενός άλλου ατόμου που παρακινεί τους ανθρώπους να ενεργούν με τρόπο ώστε είτε που να διευκολύνουν την κατάσταση του ατόμου που περνά αυτήν την δυσκολία είτε να την κάνει πιο υποφερτή».

Υπάρχουν έξι βασικές πτυχές που σχετίζονται με τη συμπόνια μέσα σε έναν οργανισμό:

 • Οι Κοινές αξίες – ένα σύνολο αξιών που ένας οργανισμός και οι άνθρωποί του θεωρούν σημαντικές και έχουν κοινές.  
 • Οι Κοινές πεποιθήσεις – οι πεποιθήσεις που κατέχουν οι εργαζόμενοι σε σχέση με θέματα που άπτονται της εργασίας τους.  
 • Οι Κανόνες – οι Κανονές Δεοντολογίας και Κοινής Αποδοχής που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι ενεργούν και ανταποκρίνονται ο ένας στον άλλο
 • Οι Οργανωτικές πρακτικές – πρακτικές που υποστηρίζουν και διαμορφώνουν τη συμπόνια στον χώρο εργασίας.  
 • Η Δομή και η ποιότητα των σχέσεων – η ποιότητα των ανθρώπινων συνδέσεων μεταξύ των εργαζομένων μέσα σε έναν οργανισμό
 • Οι Συμπεριφορές των Ηγετών – η σημασία των ενεργειών των ηγετών, συγκεκριμένα η σηματοδότηση και η μοντελοποίηση κατάλληλων συμπεριφορών και η αντιμετώπιση των δυσκολιών των εργαζομένων, ενισχύοντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης, αγάπης και αλληλοσεβασμού.   

Τα αποτελέσματα της συμπόνιας

Οι αρνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ συναδέλφων στα εργασιακά περιβάλλοντα συχνά οδηγούν σε διαμόρφωσης τοξικής εργασιακής κουλτούρας. Αυτά έχουν αρνητικές συνέπειες για τον οργανισμό και το άτομο. Οι θετικές διαπροσωπικές συμπεριφορές που δημιουργούνται από την εφαρμογή της Συμπόνιας μέσα στον οργανισμό μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες που σχετίζονται με την καταστροφή του εργασιακού περιβάλλοντος.  

Οι χώροι εργασίας που ενστερνίζονται την Συμπόνια ως κυρίαρχη ποιότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, έχουν συνδεδθεί με θετικά, προσωπικά και εργασιακά αποτελέσματα, όπως:

 • Τα Θετικά συναισθήματα (σε ατομικό, ομαδικό και οργανωτικό επίπεδο). 
 • Την Μείωση του άγχους που σχετίζεται με την απασχόληση και αυξημένη συναισθηματική δέσμευση με τον οργανισμό (θετικά συναισθήματα προς τον οργανισμό, σύνδεση με τους ανθρώπους του οργανισμού)
 • Την Αυξημένη ψυχολογική ευημερία.  
 • Την Αύξηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας των εργαζομένων
 • Την Ευημερία μέσα στον οργανισμό
 • Την Ήρεμη διαχείριση των προβλημάτων και την εστίαση στην επίλυση λύσεων
 • Οι Θετικές συμπεριφορές και τα αποτελέσματα της συμπόνιας υποστηρίζουν τόσο τα επιχειρηματικά όσο και τα ηθικά επιχειρήματα, καθώς και την παροχή μακροπρόθεσμων οφελών που προκύπτουν από την ύπαρξη μιας κουλτούρας που βασίζεται στη συμπόνια στην εργασία.  

Εν αρχή ην η Αυτό- Συμπόνια

Δεν μπορούμε να συμπονέσουμε τον άλλον, αν πρώτα δεν έχουμε μάθει να αφουγκραζόμαστε και να συμπονούμε τον εαυτό μας. Και φυσικά με την αυτό-συμπόνια δεν εννοώ ο άνθρωπος να θυματοποιεί τον εαυτό του για τα δεινά, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που περνά. Αλλά να μπορεί να προσεγγίσει την πραγματικότητα με ρεαλισμό μεν αλλά και με τρυφερότητα, καλοσύνη, συμπόνια.

 

Η Συμπονετική ηγεσία και γιατί έχει σημασία 

Η οργανωτική κουλτούρα και οι κανόνες χτίζονται από τους ανθρώπους που εργάζονται μέσα σε έναν οργανισμό και είναι καθήκον μας ως εργοδότες και άτομα που διευθύνουν τον οργανισμό αυτό είναι να φέρουμε συμπόνια στον χώρο εργασίας. Η καλή και παραγωγική εργασία βασίζεται σε οργανωτικά συστήματα όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι υποστηρίζονται και εκτιμώνται. Σε έναν ιδανικό κόσμο, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αισθάνονται άνετα να εποκοινωνούν και εκφράζονται με ιδέες και θέματα  που αφορούν τον χώρο εργασίας τους και να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συναδέλφους τους.

Για να σημειωθεί πρόοδος σε αυτόν τον τομέα, οι ηγέτες ενός οργανισμού πρέπει να θέσουν προσδοκίες και πρότυπα για την κουλτούρα του, θέτοντας ένα σαφές Πρότυπο και Κανόνα Δεοντολογίας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους συναδέλφους μας στον χώρο εργασίας.

Η συμπόνια πρέπει να ξεκινάει από το κεφάλι. 

Πως πρέπει να είναι η Συμπονετική Ηγεσία

Πέντε βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη συμπόνια στον χώρο εργασίας:  

 • Να είναι ενεργός και δίπλα στις δυσκολίες των άλλων. 
 • Να μην είναι επικριτικός. 
 • Η Αποδοχή της διαφορετικότητας . 
 • Να έχει ενσυναίσθηση. 
 • Να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποσυμπίεση των εργαζομένων όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα

Με βάση αυτό, το να είναι κάποιος, ένας συμπονετικός ηγέτης σημαίνει να προσφέρει ενθάρρυνση, φροντίδα αλλά και συμπόνια σε όλη την ομάδα.

Πως πρέπει να εφαρμόσεις την Συμπόνια στους συναδέλφους σου

Περνάμε το 1/3 τουλάχιστον της ημέρας μας στην εργασία για να μην νοιαζόμαστε για τον διπλανό – συνάδελφό μας¨

 • Μάθε για τον συνάδελφό σου, όχι από περιέργεια από ενδιαφέρον
 • Δημιούργησε υγιή σύνδεση με τον συνάδελφο σου
 • Παρατήρησε αν έχει διαφορά στην συμπεριφορά του και ενδιαφέρσου διακριτικά αν υπάρχει κάποιο θέμα που τον απασχολεί
 • Μάθε να ακούς προσεκτικά
 • Ζήτησε βοήθεια αν την χρειάζεσαι – δες αν χρειάζεται βοήθεια ο διπλανός σου
 • Δημιούργησε ένα τρυφερό περιβάλλον εργασίας ( υπάρχει πολύ βία εκεί έξω για να την έχεις και στον χώρο εργασίας σου)
 • Κάνε μια κίνηση εκτίμησης προς τον συνάδελφο σου (προθυμοποιήσου να του κάνεις έναν καφέ, πάρτου ένα λουλουδάκι / δωράκι κτλ)

Με βάση τα παραπάνω, το να εφαρμόζει κάποιος συμπόνια στον χώρο εργασίας του σημαίνει να προσφέρει ενδιαφέρον, ενθάρρυνση, φροντίδα αλλά και συμπόνια σε αυτόν.

Δεδομένων της δύσκολης εποχής που διανύουμε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλύτερη στιγμή για να εφαρμόσει κάποιος οργανισμός το μοντέλο της Συμπόνιας στην κουλτούρα του.

Πόσο συμπονετική είναι η επιχείρηση σου;

Η ομάδα ηγεσίας αλλά και οι επιμέρους ομάδες εργασίας επιδεικνύουν συμπονετική συμπεριφορά μέσα στην εργασία;

Ως άτομο προσφέρεις συμπόνια στον εαυτό και στους συναδέλφους σου;

Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι η Συμπόνια είναι μια ποιότητα – δεξιότητα που μπορεί να καλλιεργηθεί. Μπορούμε όλοι να είμαι πιο ευγενικοί, πιο προσεκτικοί, πιο υποστηρικτικοί.

Άλλωστε,

η Συμπόνια και η Καλοσύνη είναι η υψηλότερη μορφή Νοημοσύνης