Select Page
Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικού στην Επιχείρησή Σας:

Η αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε επιχείρησης, αποτελεί βασικό πυλώνα για την επιτυχή πορεία, την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και την διατήρηση υγιούς ανθρώπινου δυναμικού.

Διοικώντας μια ομάδα περίπου 40 ατόμων αλλά και υποστηρίζοντας ΜΜΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με μεγάλο αριθμό ατόμων στο ανθρώπινο δυναμικό τους, γνωρίζω από πρώτο χέρι, ποια είναι τα κλειδιά και οι τρόποι που στρατηγικά μπορείτε να ηγηθείτε και να αποτελέσετε μοχλό έμπνευσης, ανάπτυξης και αξιοποίησης του προσωπικού σας!

Παρακάτω παραθέτονται ορισμένες πρακτικές συμβουλές και σκέψεις για την αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού, έτσι όπως τις βίωσα και τις αποσαφήνισα μέσα από την μέχρι τώρα πορεία μου – ελπίζω να σας βοηθήσουν και εσάς.

 

1. Σαφή και Ξεκάθαρη Επικοινωνία:

Η επικοινωνία, είναι κλειδί στην ανάπτυξη υγιών εργασιακών σχέσεων. Καθορίζουμε σαφώς τις προσδοκίες μας, τους στόχους και τους ρόλους για κάθε μέλος του προσωπικού μας. Εξηγούμε με σαφήνεια και καθαρότητα, ποιες είναι οι απαιτήσεις της θέσης εργασίας και ποια θέλουμε να είναι η συμβολή τους για την υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης μας.

2. Πρωταρχικός στόχος η Ανάπτυξη της Ομάδας και της Ομαδικότητας:

Χρειάζεται να επενδύουμε ενδελεχώς στην ανάπτυξη των μελών της ομάδας μας. Να παρέχουμε συνεχή και κατάλληλη εκπαίδευση σε τακτική βάση, ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και να ενθαρρύνουμε την αναζήτηση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Επιπλέον να υποστηρίζουμε και να επιβραβεύουμε την ανάπτυξη της ομαδικής συνείδησης.

3. Ανταμείβουμε και Επιβραβεύουμε:

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες και την αφοσίωση των εργαζομένων μας. Μέσα από την δίκαιη ανταμοιβή και την αναγνώριση τους μπορούμε να ενθαρρύνουμε την απόδοση, την παραμονή και την μακροημέρευση του προσωπικού μας.

4. Προτεραιότητα: η Ενίσχυση της Ομάδας μας:

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες και την αφοσίωση των εργαζομένων μας. Μέσα από τΑκόμη υψίστης σημασίας, είναι να παρέχουμε στους εργαζομένους μας τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις στα πλαίσια των ρόλων τους και να συμμετέχουν στη βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης μας. Η σταθερή ενδυνάμωση τους και η ανάδειξη των θετικών τους στοιχείων, δημιουργεί ενθουσιασμό και αίσθημα ευθύνης.ην δίκαιη ανταμοιβή και την αναγνώριση τους μπορούμε να ενθαρρύνουμε την απόδοση, την παραμονή και την μακροημέρευση του προσωπικού μας.

5. Συνεχής Υποστήριξη στην Αντιμετώπιση Θεμάτων:

Στηρίζουμε το προσωπικό κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων τους. Ακούμε και δίνουμε προσοχή τις ανησυχίες τους και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις από κοινού.

Αυτού του είδους η διαχείριση, είναι αναγκαία για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία και την αμοιβαία υποστήριξη.

6. Με Επίκεντρο τη Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη του Προσωπικού:

Επιπλέον αξίζει να τονιστεί, η σημασία της επιμελούς προώθησης της επαγγελματική ανάπτυξης των μελών της ομάδας μας. Προσφέροντας ευκαιρίες για εξειδίκευση, προαγωγή και ανέλιξη στα επαγγελματικά τους μονοπάτια.

7. Καθοδήγηση και Εποπτεία από Έμπειρα Μέλη και την Ομάδα Ηγεσίας

Σ’ αυτά τα πλαίσια, παρακολουθούμε την απόδοση των μελών της ομάδας και παρέχουμε καθοδήγηση για τη βελτίωση των επιδόσεων τους. Παράλληλα, προσφέρουμε συχνά ανατροφοδότηση και προτείνουμε τρόπους βελτιώσεις μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο ανάπτυξης τους. Η εφαρμογή του “παιδαγωγικού συστήματος του Καποδίστρια” είναι πολύ αποτελεσματικό όπου εμπειρότερα στελέχη, στηρίζουν τα λιγότερα έμπειρα και τα βοηθούν να εξελιχθούν.

8. Καλλιέργεια μιας Θετικής Εργασιακής Κουλτούρας

Δημιουργούμε μια θετική και ανοικτή κουλτούρα εργασίας και επικοινωνίας όπου ενθαρρύνονται η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η καινοτομία. Η ανάπτυξη αυτής της κουλτούρας, διευκολύνει την έμπνευση και την ανάδειξη νέων ιδεών, προάγοντας ένα περιβάλλον που αναδεικνύει την ανάπτυξη και την επιτυχία των μελών της ομάδας.

9.Προωθώντας την Ισορροπία Εργασίας-Προσωπικής Ζωής

Ακόμη πολύ σπουδαίο είναι, ο σεβασμός στην ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής των εργαζομένων της εταιρίας. Με την προσφορά ευέλικτων επιλογών εργασίας, επιδεικνύεται η προσοχή στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του προσωπικού. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει μια περιβάλλουσα ατμόσφαιρα εργασίας που ενθαρρύνει την ευεξία και την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Επιπλέον, προάγει το σεβασμό προς τις προσωπικές τους ανάγκες, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

10. Πρότυπο Ηγεσίας: Οι Πράξεις μιλούν από μόνες τους

Lead by example, Walk the talk. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια – ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να εμπνεύσουμε την αλλαγή είναι να αφήσουμε μιλήσει το Προσωπικό μας Παράδειγμα.

Είναι σημαντικό να Εμπνέουμε με τις Πράξεις μας και να Αναδεικνύουμε την Αξία της Αφοσίωσης και της Ομαδικής Συνεργασίας.

Η συνεχής επιμέλεια που οφείλουμε να επιδεικνύουμε στη διαχείριση του προσωπικού μας είναι μια δημιουργική και πολύ εκπαιδευτική διαδικασία και για εμάς τους ίδιους. Μαθαίνουμε μέσα από τους ανθρώπους και μαθαίνουν μέσα από εμάς. Μέσω της ανοικτής επικοινωνίας, της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης ( όχι μόνο στα λόγια αλλά μέσα από τα έργα μας) και μέσω της συνεχούς ανάπτυξης των σχέσεων μας με την ομάδα μας, διαμορφώνουμε μια ισχυρή, αποδοτική και ενθουσιώδη ομάδα εργαζομένων που βλέπουν την εξέλιξη τους μέσα από την εξέλιξη του οργανισμού που εργάζονται. Μια ομάδα, που κερδίζει και που πραγματικά συμβάλλει στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και του οράματός μας.